Kontakty

Kontaktná osoba:
Mgr. Silvia Bartelt
 
Blue RAT Production 
Bardejovská 23
831 02 Bratislava
Slovenská republika
 
Obchodné meno: Silvia Bartelt
IČO: 40786021
DIČ: 1044881310
Neplatca DPH!
 
Tel. číslo: 0902733755
 
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 1745066359/0200
IBAN: SK68 0200 0000 0017 4506 6359
BIC: SUBASKBX